umu logga

Certifikatutfärdande vid Umeå universitet

UmU har bytt leverantör av certifikat

Från den 1 maj 2020 använder vi oss av leverantören SECTIGO för att utfärda certifikat.
Du som tidigare hade en användare hos DigiCert ska ha fått ett mail från Umeå TCS med anvisningar om hur det nya systemet fungerar.

De certifikat som är utfärdade via DigiCert kommer att fortsätta att fungera under hela deras giltighetstid.

Har du frågor så kontakta gärna tcs@umu.se

Anvisningar:

Logga in på SECTIGOs portal (endast för behöriga användare):

Använd engångslänk (för sällananvändare):


IT-tjänstekatalogen:

De gamla sidorna med instruktioner för DigiCert hittar du här.

2020-04-16